Ekologie

Ekologie

EKOLOGIE

Společnost Elektrocentrum trading, spol. s r.o. je na základě smlouvy o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. zapojena pod klientským číslem EK-F06021720 do systému zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

dokumenty ke stažení

▶ EKOKOM (.PDF, 196.3KB)
▶ EKOLAMP (.PDF, 3.3MB)
 

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v jižních Čechách